Laatste nieuws en blog
Blijf altijd op de hoogte


Opvallende verkeersregels België

Snelheid

In België is de maximumsnelheid op snelwegen 120 kilometer per uur. In Vlaanderen geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 in plaats van 90, tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.
Naar Wallonië? Hier is de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 90 kilometer per uur.
Binnen de bebouwde kom mag je overal 50.

Milieuzones

Antwerpen en Brussel hebben een milieuzone (LEZ) ingesteld. Gent, Mechelen en Willebroek hebben vergevorderde plannen. Gent telt enkele autovrije zones.

Een overzicht van de lage-emissiezones in Vlaanderen en Brussel is te vinden op lne.be, een officiële website van de Vlaamse overheid.

Brussel, de verkeersregels

Het gehele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest valt sinds 1 januari 2018 onder de lage-emissiezone (LEZ), dus alle 19 gemeenten. De Ring (R0) valt er niet onder, evenmin enkele toegangswegen tot de Ring of tot transitparkings.

Alle buitenlandse (niet-Belgische) voertuigen moeten vóór een bezoek aan Brussel geregistreerd worden. Tabellen met de categorieën en invoeringsdata zijn te vinden op lez.brussels.

Voor 2019 geldt: voertuigen op diesel zonder Euronorm of met Euro 1-norm of Euro 2-norm en voertuigen op benzine, lpg en cng zonder Euronorm of met Euro 1-norm worden niet meer toegelaten in de Brusselse LEZ. In 2020 zullen ook voertuigen op diesel met Euro 3-norm worden geweerd.

Voor deze voertuigen kan wel voor maximaal acht dagen per jaar een dagpas aangevraagd worden. Alle voertuigen in de LEZ worden gecontroleerd met behulp van camera’s. Overtreding van de regels, zoals niet-registreren, leidt tot een hoge boete.

Andere opvallende verkeersregels België:

Bestuurders moeten in België altijd in staat zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend hun voertuig goed in de hand hebben. Op basis van deze algemene regel kun je
als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt of iets uit het dashboardkastje pakt.

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille en het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

In België is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht als twee rijstroken worden samengevoegd. Dit betekent dat je op de wegvallende rijstrook tot vlak voor de versmalling op je eigen rijstrook moet blijven rijden en dan pas mag invoegen. De bestuurders op de doorgaande rijstrook moeten om de beurt één voertuig laten invoegen. Bestuurders die niet doorrijden tot de versmalling of die invoegend verkeer geen voorrang verlenen, riskeren een boete.

Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die de rotonde op wil rijden.

Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.

In parkeergarages kan het verboden zijn om een auto met een lpg-installatie te parkeren.

Ook opvallend!
Het bij stilstand warm laten draaien van de motor is verboden. Ook in andere omstandigheden, bijvoorbeeld bij het wachten voor een overweg, is het onnodig laten draaien van de motor verboden.

 

ANWB
Terug naar overzicht