Disclaimer


Disclaimer & Privacy

ATS Autogroep streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. De op deze site verstrekte informatie bindt ATS Autogroep niet, noch kan ATS Autogroep aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en het gebruik ervan.

Algemeen
De ATS Autogroep verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de ATS Autogroep en derden zijn aangeleverd. De ATS Autogroep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ATS Autogroep .

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ATS Autogroep.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten & Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ATS Autogroep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ATS Autogroep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATS Autogroep. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van de door de bezoeker van de website af te drukken informatie, mits voor eigen gebruik en uitsluitende voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

BOVAG voorwaarden
Bij ATS Autogroep zijn de algemene BOVAG voorwaarden van toepassing.

Privacy beleid van ATS Autogroep 

De ATS Autogroep hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy beleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere wijze zijn vrijwillig verkregen.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen
  • over nieuwe producten en diensten
  • over commerciële aanbiedingen
  • voor marktonderzoek

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen
In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e- mail communicatie vanuit de ATS Autogroep. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal de ATS Autogroep u uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

ATS Autogroep, Postbus 80, 4130 EB  Vianen. Telefoon 0347-373245

Wijzigen van dit privacy beleid
ATS Autogroep houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 september 2016.